Trải ngiệm gói bánh trưng trường PTDTBT THCS Sàng Ma Sáo. Ăn tết cổ truyền năm 2019